Trappgrindar & kaminskydd

Om grinden används vid en öppen spis, ska den alltid placeras minst 75 cm från värmekällan/elden och minst 90 cm från öppen eld. Eftersom alla öppna spisar/kakelugnar uppnår olika temperaturer, är denna placering endast ett riktmärke. Testa din egen enhet för maximal värme innan du placerar grinden. Om gallret blir varmt att vidröra, ska det flyttas längre bort från värmekällan än det rekommenderade minimiavståndet
Om det inte är möjligt att hålla det rekommenderade avståndet är det möjligt att köpa extra sektioner